Aarreaitta

He [pie­tis­ti­ryh­mät] oli­vat vetäy­ty­neet lii­kaa ”maa­il­masta”, työn­tä­neet sivuun kaik­kein par­haim­man kult­tuu­rista ja kou­lu­tuk­sesta tavalla, jota Bon­hoef­fer ei pitä­nyt oikeana. Kris­tus on tuo­tava maa­il­man ja kult­tuu­rin joka neliö­sen­tille, mutta ihmi­sen uskon on oltava valoi­saa, äly­kästä, puh­dasta ja vank­kaa. Siinä ei saa…

Eric Metaxas: Bon­hoef­fer – pas­tori, mart­tyyri, näkijä, vakooja

Ylhäi­nen on Herra! Hän asuu kor­keu­dessa. Oikeu­della ja van­hurs­kau­della hän täyt­tää Sii­onin. Sinun tule­vat päi­väsi hän tur­vaa, het­kestä het­keen, hänellä on varat­tuna apua yllin kyl­lin, vii­sautta ja tie­toa. Sii­onin aarre on Her­ran pelko.

Jes. 33: 5–6