Aarreaitta

Ja Herra vas­tasi minulle ja sanoi: ”Kir­joita näky ja piirrä sel­västi tau­lui­hin, niin että sen voi juos­tessa lukea”. Sillä näky odot­taa vielä aikaansa, mutta se rien­tää mää­ränsä pää­hän, eikä se petä. Jos se vii­pyy, odota sitä; sillä var­masti se toteu­tuu,…

Hab. 2: 2–3

Mie­les­täni nime­no­maan kukat anta­vat meille var­mim­man takeen kait­sel­muk­sen hyvyy­destä. Kaikki muu: voi­mamme, halumme ja ruo­kamme ovat vält­tä­mät­tö­miä, jotta yli­päänsä voimme elää. Mutta tämä ruusu on yli­mää­räistä. Sen tuoksu ja väri ovat elä­mälle koris­tusta, eivät yllä­pi­tä­jiä. Ainoas­taan lau­peus antaa yli­mää­räistä, ja…

Sir Art­hur Conan Doyle: Sher­lock Hol­me­sin par­haita

Luo­mi­sen pro­sessi on yhä käyn­nissä, myös ihmi­sen kautta, sillä ihmi­nen on luoja, kuten Luo­jan­sa­kin. Luova ihmi­nen tekee kvant­ti­hy­pyn, sen jossa astu­taan tyh­jän päälle ja ote­taan riski. Tyh­jän päälle jou­tues­saan hän menet­tää kont­rol­lin ja astuu vapaan putoa­mi­sen tilaan, heit­täy­tyy rot­koon. Siinä…

Tommy Hells­ten: Tähän olen tul­lut