Aarreaitta

Teksti:
Kuvat: Pauliina Nyqvist

Kommentit

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä on tämän sivuston nimi?

Teksti:
Kuvat: Hanna Halme

Kommentit

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Kuka on Raamatun päähenkilö?

Rakas Tai­vaan Isä.

Ylis­tys Kris­tuk­sen sovi­tus­työstä.
Kii­tos mah­dol­li­suu­desta lap­sen ase­maan sen joh­dosta.
Kii­tos kut­susta ja mat­kasta tai­vaan kotiin.

Kii­tos että kut­sut kaik­kia kan­soja, kan­san­ryh­miä ja kie­liä.
Kii­tos maas­tamme ja kan­sas­tamme, siitä mil­lai­siksi olet mei­dät teh­nyt.
Kii­tos siitä miten olet val­mis­ta­nut nimel­lesi ylis­tyk­sen myös mei­dän kaut­tamme.
Mei­dän kan­san­luon­teemme, hei­mo­jemme ja kie­lemme kautta.

Ylis­tämme sinua luo­mis­työsi rik­kau­desta ja vii­sau­desta.
Kii­tos siitä, miten kuvasi näkyy meissä myös mah­dol­li­suu­tena luoda uutta.
Siu­naa tai­tei­li­joita ja hei­dän työ­tään.
Siu­naa hei­dän elä­mänsä, lähei­sensä ja työnsä.
Koh­taa heitä totuu­del­lasi ja rak­kau­del­lasi.
Suo tai­teel­li­sen työmme antaa kun­nia Sinulle.

Kii­tos kris­tit­ty­jen tai­teen ystä­vien yhtey­destä.
Kii­tos sen kautta vuo­si­kym­men­ten kuluessa anta­mis­tasi lah­joista.
Kii­tos että joh­dat meitä.
Kii­tos yhtey­destä Sinussa.
Kii­tos Hen­kesi joh­da­tuk­sesta, ope­tuk­sesta ja lah­joista.

 

Esi­ru­kous on luettu temp­pe­li­au­kion kir­kossa Kris­til­li­sen tai­de­seu­ran 100-​vuotisjuhlamessussa 24.3.2019.

Teksti:
Kuvat: Pauliina Nyqvist

Kommentit

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä on tämän sivuston nimi?