Aarreaitta

Yhä sel­vem­min ymmär­rän, että Jee­sus on joh­dat­ta­nut minua suun­taan, jota en itse olisi valin­nut. Hän on pitä­nyt minua hen­gissä, kun olen luul­lut huk­ku­vani yön pimey­teen, ja hän on ohjaava minua kohti päi­vää, jonka jäl­keen ei enää seu­raa yö. Kul­kies­sani Jee­suk­sen…

Henri Nouwen: Kut­su­mus

What is the use of a book, thought Alice, wit­hout pic­tu­res or con­ver­sa­tions.

Lewis Car­roll: Alice in Won­der­land